Hemsida

Skapa en bra arbetsmiljö Läs mer Skapa en bra arbetsmiljö Den ständige följeslagaren Läs mer Den ständige följeslagaren Så blir du en bättre chef Läs mer Så blir du en bättre chef Hantera ekonomisk förvaltning i företag och bostadsrätter Läs mer Hantera ekonomisk förvaltning i företag och bostadsrätter Företag och smarta hem Läs mer Företag och smarta hem Olika sätt att finansiera ett företag Läs mer Olika sätt att finansiera ett företag Företag och rekrytering Läs mer Företag och rekrytering Skapa ett varumärke Läs mer Skapa ett varumärke Aktiebolag eller enskild firma? Läs mer Aktiebolag eller enskild firma? Stötta din lokala idrottsklubb Läs mer Stötta din lokala idrottsklubb Marknadsföring: anordna ett lopp Läs mer Marknadsföring: anordna ett lopp Starta företag på landet Läs mer Starta företag på landet Starta företag i Stockholm Läs mer Starta företag i Stockholm Starta eget företag Läs mer Starta eget företag

Den enskilt största anledningen till att nystartade företag lyckas

Galerij

BLOG

Skapa en bra arbetsmiljö

Många kan ha svårt att få vardagen att gå ihop med arbete, fritid, barn som måste lämnas och hämtas och allt annat i livspusslet. Därför är det bra att som chef skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna, och ha en plan för när det blir vakanser på jobbet. Om en anställd blir sjuk eller tar föräldraledigt finns det olika sätt att se till så att företaget snabbt får ny personal som kan täcka upp vid vakanser. Med bemanning från Bravura kan du se till att det alltid är god stämning på arbetsplatsen då den aldrig är underbemannad. Här kan du hyra in nya talanger när verksamheten står inför arbetstoppar, vakanser och föräldraledigheter. Det är enkelt att hyra in personal så fort behovet uppstår, och Bravura tar hela arbetsgivaransvaret samt ser till att alla kollektivavtal följs. Kontinuerligt arbetsmiljöarbete För att skapa en bra arbetsmiljö krävs det en kontinuerlig insats med att förbättra, utvärdera och kartlägga arbetsplatsen. Arbetsgivaren har det största ansvaret vad gäller att bedriva denna syssla men alla medarbetare kan bidra med att påtala risker, problem och förbättringar. Fördelarna med att hela tiden sträva efter en god arbetsmiljö är att det ger bra ekonomiska vinster för företaget, medarbetarna och samhället.

Lees verder »

Den ständige följeslagaren

Samarbete ligger i människans natur och har varit en helt avgörande faktor för vår överlevnad. Ändå har historien kantats av diverse otaligheter relaterat till bristen på detsamma. Det är också just detta som i kombination med andra väsentliga faktorer legat till grund för krig, konflikter och orättvisor. Ur ett evolutionärt perspektiv handlar livet i hög grad om överlevnad. Idag uppenbarar sig detta i en moderna tappning kopplad till jobb, familj samt fritid. Det här är till mångt och mycket baserat på en slags omedvetenhet i vilken människan inte alltid kan finna sig. En konstant variabel Företagande är ett oerhört brett begrepp, vilket blir svårt att ge en entydig definition på. Det handlar i grund och botten om en slags organisation i vilket resurser samordnas. Det här kan i sin tur handla om producering, tillverkning, försäljning eller utveckling av varor alternativt tjänster. Företag förknippas inte sällan med arbetslivet. Det har en enorm inverkan på oss eftersom det också allt som oftast är där vi spenderar större delen av vår vakna tid. Det fungerar därför samtidigt som en smärre institution i vilken hänsyn till alla övriga val och beslut görs. Det är med och formar alla de värderingar, normer och ideal som

Lees verder »

Så blir du en bättre chef

Som chef kommer du inte bara att få uppleva många utvecklande och roliga stunder, utan du kommer också att stöta på ett flertal fallgropar. Som chef behöver du inte bara vara empatisk och ha en god lyssnarförmåga, utan du måste också kunna leda arbetslaget och fokusera på interna såväl som externa behov. Med chefsrollen kommer också mycket ansvar som inte alltid är speciellt roligt. Du kan behöva säga upp anställda, ta svåra beslut eller hamna i konflikter. En undersökning som utfördes av Yougov visade att några av de sämsta egenskaper en chef kan ha är rädsla för konflikter och att inte kunna ta kritik, men det finns sätt att utvecklas och bli en chef som dina anställda inte bara kan anförtro sig till, utan som de också kan känna tillit och respekt för. Bli en bättre chef – bästa tipsen Det är inte alltid lätt att veta vad som förväntas av dig som chef, men med denna lista kan du åtminstone komma några steg närmare att vara den perfekta ledaren för ditt arbetslag. 1. Lär dig konsten att lyssna Att lyssna på andra kan faktiskt vara svårare än man kan tro, men att försöka göra allt på egen hand kan

Lees verder »

Hantera ekonomisk förvaltning i företag och bostadsrätter

Varje företag behöver grundläggande färdigheter i ekonomisk förvaltning för att kunna konkurrera på marknaden. Faktum är att det utan en fungerande ekonomisk förvaltning är en tidsfråga innan problem uppstår. Lyckligtvis behöver du inte oroa dig eftersom det finns ett antal enkla tips som hjälper dig med din ekonomiska förvaltning, vilka är: Använda digitala förvaltningsplattformar. Bedöma kompetensen hos de anställda. Ha förståelse för ditt kassaflöde. Planera och skapa en budget. Ovanstående tips kommer att optimera den ekonomiska förvaltningen och härnäst presenteras några av dessa närmare. 3 tips för att optimera den ekonomiska förvaltningen 1. Använda digitala förvaltningsplattformar – Digitala förvaltningsplattformar som Nabo är otroligt användbara då de underlättar din hantering av löpande utgifter, hyror, bokföring, bokslut och alla typer av kostnader. Nabo är ett bra exempel på varför du bör dra nytta av modern teknik i företagets ekonomiska förvaltning. För det första är Nabos plattform ett enkelt och mobilanpassat verktyg för bostadsrätter som ger full insyn i ekonomin i realtid. Plattformens tjänster för ekonomisk förvaltning sträcker sig från långsiktig finansiell planering och årsredovisning till fakturor och lägenhetsregister. Dessutom är plattformen säker att använda genom inloggning med BankID och smidig med ett integrerat bankkonto. Inte nog med det; Nabo erbjuder även en

Lees verder »

Olika sätt att finansiera ett företag

Ett av de vanligaste problemen när man driver företag är tillgången till likviditet, det vill säga att man alltid har tillgång till pengar för att kunna betala de löpande utgifterna. Det måste betonas att likviditeten inte har något med företagets resultat att göra. Ett företag kan göra ett mycket bra resultat men ändå ha problem med att betala räkningarna i tid. Att ständigt försöka få ihop pengar till de löpande räkningarna, eller kontakta fordringsägare för att få avbetalningsplaner eller betalningsanstånd, är något som sliter på verksamheten och dess personal. Ser man inte någon ljusning på likviditetsproblemen är det bättre att försöka hitta en finansieringslösning som innebär att man får tillgång till ett större kapital. Därefter kan man fokusera på den egentliga verksamheten och behöver inte lägga ner tid och energi på att finna akuta och kortsiktiga lösningar. Det finns ett antal olika finansieringslösningar och det är egentligen endast fantasin som sätter stopp. Vad som är väsentligt är att man får in pengar i företaget och att dessa pengar kan användas till den löpande verksamheten. I det följande kommer ett par av de vanligaste modellerna för kapitaltillskott. Företagslån Den vanligaste lösningen är att ansöka om ett företagslån. Detta är en lösning

Lees verder »

Företag och smarta hem

När det kommer till att köpa hus tänker många oftast på att det bara ska se fint ut och ligga på ett bra ställe. Exempelvis vill många ha ett hus vid havet som har både källare och takvåning, samt kanske till och med en uteplats. Vad många inte tänker på är att något av det viktigaste som finns vad gäller miljön i världen är att hemmet faktiskt ska vara smart och energisnålt. Därför kommer denna artikel titta närmare på vad villaägare kan göra för att huset ska räknas som energisnålt och bra för miljön. Produkter för smarta hem De senaste åren har ett flertal företag utvecklat produkter som gör det möjligt för villaägare att se till att huset är energisnålt och enkelt att använda. Ett av dessa företag är Tibber som säljer en mängd olika lösningar och produkter för smarta hem i Sverige. Exempelvis finns det olika typer av sensorer som gör det möjligt att få en bra överblick när det kommer till användningen av el i en viss del av huset. Oftast brukar förbrukningen kretsa kring vardagsrummet, d v s om Tv:n står på för mycket, eller möjligtvis hemmakontoret då många jobbar hemifrån numera. Dessutom finns det också produkter

Lees verder »

KONTAKTA OSS